Vô Vi là tổ chức cung cấp các giải pháp về sức khỏe tinh thần, con đường tìm về cội nguồn tâm linh, bao gồm các khóa học, audio, ebook, sách về tâm linh.

Sứ mệnh

Hiện tại, Vô Vi chỉ làm vì đam mê về lĩnh vực tâm linh, chia sẻ những giá trị hữu ích về tâm linh, con đường quay về cội nguồn. Giúp bạn hiểu rõ về tâm linh, tin vào chính mình.

Tầm nhìn

Với tầm nhìn dài hạn, nhiều người sẽ hiểu rõ bản chất tâm linh, quay về với bản thể chính mình.

Liên hệ:

  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 0962845870
  • Địa chỉ: 37 hẻm 41, đường số 57, đường Điện Biên Phủ, Kp. Ninh Thọ, P. Ninh Sơn, Tp Tây Ninh, Tây Ninh