Nhân Duyên Và Sự Trải Nghiệm

Chúng ta thường hay cố gắng giải thích việc gặp gỡ một ai đó bằng hai từ “nhân duyên”, và đôi khi là “duyên phận trời định”. Nhưng, rõ ràng, ở cuộc đời này, đôi khi không phải cứ cố gắng giải thích một mối quan hệ thành một khái niệm hay một định nghĩa …

Nhân Duyên Và Sự Trải Nghiệm Read More »