Nội Tâm

Chào mừng các anh chị đến với nội dung Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm – Kiến tạo An vui. Đây là chủ đề các bài viết giúp anh chị thấu suốt được những khía cạnh trong cuộc đời của chính mình.

Nội dung của lộ trình này bao gồm.

1. Thấu suốt Nhân Duyên Quả.

1.1 Nhân:

Ba hệ quy chiếu chuẩn:

+ Công thức cội nguồn cuộc sống

+ Cấu trúc con người

+ Tam giác hiện thực

7 sự giàu toàn diện:

+ Trí tuệ

+ Tâm Thái

+ Nhân Cách

+ Phẩm Chất

+ Năng Lực

+ Thể Chất

+ Vật Chất

7 bố thí trong cuộc đời:

+ Nhan thí

+ Nhãn thí

+ Ngôn thí

+ Tâm thí

+ Phòng thí

+ Thân thí

+ Tọa thí

1.2 Duyên:

+ 9 dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Cách thu hút, ảnh hưởng, chuyển hóa người khác.

1.3 Quả:

+ Lục lộc đại thuận (bánh xe cuộc đời)

+ 7 cảnh giới cuộc sống

2. Quy luật và Nguyên lý

2.1 Nguyên lý ánh sáng

2.1 Nguyên lý hỏi, nghi, ngộ, hiểu

2.3 Nguyên lý vòng tri thức

2.4 Kích hoạt não

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *