Nhập môn Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ: Thực hành!

Nội dung bài viết này là phần hướng dẫn thực hành thiền định theo pháp thiền Tất cả chỉ là ý nghĩ, nếu bạn chưa được hướng dẫn trực tiếp từ Aloha Tuấn hoặc chưa từng đọc qua bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ thì sẽ rất khó hiểu những gì được viết trong nội dung dưới đây. Xem review bộ sách tại đây!

Những bạn đã đọc qua bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ và đặt sách qua Vô Vi. Đây là một trong chuỗi những bài viết (món quà) Vô Vi gửi đến bạn, hãy vào email để lấy mật khẩu nhé!

	
Bài viết bị ẩn
Bạn vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục đọc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *