Nguyễn Hồng Huấn

Biết chính mình

Biết chính mình là một cuốn sách được viết dựa trên ngôn từ hiện đại, dễ hiểu và mang tầm khái quát về kiến thức tâm linh. Từ đó, quyển sách có thể định hướng được cho người đọc nên tu tập, thiền định như thế nào. Các quy luật hiện hữu cũng được tác giả đề cập trong sách để người đọc hiểu rõ và hiểu đúng hơn trong vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Tác giả Nguyễn Hồng Huấn cho ra đời quyển sách để giúp nhiều người hiểu đúng hơn về con đường tu tập, đi tìm về bản thể cao hơn trong chính mình, tìm về nơi bình an, an lạc vỗn tồn tại sẵn trong bản thể ấy mà không cần phải đi tìm kiếm ở thế giới bên ngoài.

Về Nguyễn Hồng Huấn

"

Nguyễn Hồng Huấn là một người đơn giản, bình dị như bao người khác, anh xem mình cũng như mọi người xung quanh, hòa đồng và vui vẻ. Anh là tác giả của cuốn sách nổi tiếng về tâm linh Biết chính mình. Anh hay chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của chính đến với bạn đọc thông qua sách hoặc kênh youtube.

Trong năm 2019-2020, anh đã tổ chức các buổi offline để chia sẻ về sự tỉnh thức đến các bạn trẻ và người đang trên con đường tu tập như Nghệ thuật quan sát bên trong, luật hấp dẫn, Nghệ thuật chữa lành bên trong...


Nguyễn Hồng Huấn đang tập trung phát triển kênh youtube để thuận lợi hơn trong việc chia sẻ trải nghiệm về sự tỉnh thức đến nhiều người hơn nữa.

Đồng thời, anh đã kết nối được với những người tỉnh thức khác để cùng đồng hành với mình trên chia sẻ cách thực hành để đi đến sự tỉnh thức đến mọi người như Johny Trí Nguyễn, Charlie Nguyễn...

Nguyễn Hồng Huấn thường tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ trải nghiệm của mình đến với cộng đồng. Các bạn có thể đăng ký dự offline tại đây.