Blog

Cô Đơn

Cô đơn không đồng nghĩa với độc thân, nhiều người kết hôn vẫn có thể cô đơn. Cô đơn cũng không đồng nghĩa với một mình, giữa đông người bạn vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Nói như Thoreau, bông hoa cô đơn, cái cây cô đơn, ngôi sao cô đơn, Mặt trời cũng …

Cô Đơn Read More »