Tâm trí là gì? Định nghĩa tâm trí

Tâm trí là gì? Tâm trí con người được xem là “thứ” phức tạp nhất trên thế giới này. Mỗi ngày, tâm trí sản sinh ra khoảng 50,000 đến 100,000 ý nghĩ mỗi ngày, trong số đó, một ít chúng ta biết chúng ta nghĩ gì, một phần chúng ta đã không nhận biết được …

Tâm trí là gì? Định nghĩa tâm trí Read More »